Quintenzirkel – Kreuztonarten (Dur)
Musik   Wikipedia  
Kreuztonarten: G D A E H Fis Cis
(A-Dur hat z. B. drei Kreuze)

 Merkregel:
Geh Du Alter Esel Hol Fische!
Achtung: nicht Esel